Waarom deze watersportvereniging ? Watersportvereniging de Beuningse Plas

Zodra het weer het toelaat wordt er volop gebruik gemaakt van de vaarten. Vooral door kinderen, dit is een van de grote voordelen van onze wijk. Al enige tijd speelden wij met de gedachten om vooral iets voor kinderen op en in het water te organiseren.Aangezien wij zelf vroeger betrokken zijn geweest bij de watersport, ontstond het idee om deze watersportvereniging op te richten.

Onze doelstellingen zijn grofweg te verdelen in twee hoofddoelstellingen:

 • Enerzijds om ons als bewoners te organiseren om samen met de gemeente de aanleg van de Beuningse Plas te bespoedigen.
 • Anderzijds om het recreeren op het water op een zo veilig mogelijke wijze te laten verlopen.

In onze doelstellingen staat dan ook:

 • Stimulering van watersportbeoefening door jeugd en volwassenen. Zowel recreatief als in
  wedstrijdverband.
   
 • Bevorderen van de veiligheid en zelfredzaamheid op het water.
   
 •  Bevorderen van uitbreiding van de benutbare waterwegen inclusief de Beuningse Plas en de onderlinge connecties ten behoeve van de vereniging en de omringende gemeenschap.


(Voor meer info zie hoofdstuk "Statuten").